ALTÁN VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - „NA VALŠE“ OSLÍ

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jan Turina 

INVESTOR:  obec Chrást okr. Příbram

CHRONOLOGIE:  STS 2012, US 2012, DPS/DZS 2012, RES 2013

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 485 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  část ohraničená pilíři - 70 m2

KONCEPCE VYUŽITÍ LOKÁLNÍCH ZDROJŮ

 

Podrobněji o celém projektu viz: http://www.brotanek.com/publikace/39-pub-altan-valcha