ALTÁN VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - „NA VALŠE“ OSLÍ

OBJEKT ZASAZENÝ DO VOLNÉ KRAJINY, KTERÝ SVOU FUNKCÍ VYBÍZÍ K NÁVŠTĚVĚ JEDINEČNÉHO MÍSTA
ROK REALIZACE 2013

ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ NA VENKOVĚ - VŠECHLAPY

DIPLOMNÍ PROJEKT J. BROTÁNKA NA VŠUP > URBANISTICKO-TYPOLOGICKÁ STUDIE  PROSTORU VENKOVSKÉHO SÍDLA S VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ  V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH HLEDISEK - ČERVEN 1999

ZASTÁVKA A ZVONIČKA – NÁVES V LISOVICÍCH

ŘEŠENÍ DROBNÉ ARCHITEKTURY NA VENKOVSKÉ NÁVSI

ROK NÁVRHU 2008, 2011