ALTÁN VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - „NA VALŠE“ OSLÍ

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jan Turina 

INVESTOR:  obec Chrást okr. Příbram

CHRONOLOGIE:  STS 2012, US 2012, DPS/DZS 2012, RES 2013

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 485 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  část ohraničená pilíři - 70 m2

 

KONCEPCE VYUŽITÍ LOKÁLNÍCH ZDROJŮ

 

Zdroje materiálů

 • dřevo jako obnovitelný zdroj – obecní lesy
 • kámen – obecní štěrkoviště
 • cihelný a betonový recyklát – regionální recyklační centrum
 • povlaková hydroizolační krytina na bázi EPDM (nikoliv PVC)
 • vyztužený beton – minimalizace objemu nutných konstrukcí

Zpracování materiálů

 • těžba dřeva - vhodné období v roce (vegetační klid) a vhodná fáze měsíce (novoluní – vliv slapových sil) > způsob zajištění minimalizace obsahu vody ve dřevě
 • pořez dřeva na místě mobilním zařízením > snižování podílu dopravy
  sušení řeziva na vzduchu přirozeným způsobem bez dodání energie (3,5 měsíce) > průměrná vlhkost před zabudováním  12,9 %
 • zajištění rozměrové stability profilů řeziva volbou vhodného způsobu pořezu > eliminace středového řeziva v pořezových schématech prováděcí dokumentace
 • obloukové nosníky – tvořeny tzv. skružovými nosníky (z lamel postavených na svislo vedle sebe) bez použití lepidel > vrutovány a tvarově opracovány na CNC centru v regionu
 • kamenný obklad – kameny na sucho v gabionových koších
 • využití cihelného recyklátu jako hydroakumulační a drenážní složky vegetačního substrátu „zelené“ střechy namísto plastové folie

Podrobněji o celém projektu viz: http://www.brotanek.com/publikace/39-pub-altan-valcha