OBŘADNÍ SÍŇ ERNESTINUM – PŘÍBRAM

AUTOR:  Akad. arch. Aleš Brotánek

SPOLUAUTOR:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

SPOLUPRÁCE: Akad. soch. Milan Handl

CHRONOLOGIE: STI 2006, DPI 2006, REI 2006