VÍCEÚČELOVÁ SKLADOVÁ HALA - CHRÁST

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2014, DUR/DSP 2015, DPS/DZS 2015, RES 2016/17

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 503 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  hala – 500,4 m2, plochy dopravy a terénních úprav - 714,9 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  železobetonová konstrukce s dřevěnými svorníkovanými vazníky
                                       a lehkým dřevěným skeletem; vnitřní rozměry: rozpon 17,4 m, délka 27,2 m,                                                     konstrukční výška 7,6 m