"ZELENÁ FABRIKA" V MNÍŠKU p. B. - FIREMNÍ SÍDLO A VÝROBNÍ HALA DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

AUTOR:   MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Jan Turina, Ing. Martin Stránský, Ph.D., Ing. arch. Jakub Mareš, MgA. Ondřej Štědrý

CHRONOLOGIE:  STS 2009, DUR 2010, DSP 2010, DZS 2012

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Praha-západ, 381 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  administrativní budova - 433,2 m2, výrobní část - 2403,1 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  administrativní budova – zdvojený lehký dřevěný skelet
                                      výrobní haly – těžký dřevěný skelet s dřevěnými příhradovými vazníky
                                      založení admin. budovy – monolitické betonové patky s pilíři a s dutinou pod objektem
                                      založení výrobní haly – monolitické betonové pasy š. 400 mm a patky 

FAKTOR A/V:  administrativní budova - 0,41; výrobní hala – 0,51

ENERGETICKÝ STANDARD:  administrativní budova – energeticky pasivní; výrobní hala – nízkoenergetický

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU: administrativní budova – 23,8 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  administrativní budova – 10,9 kWh/(m2 a) dle TNI 73 0330
                                                                 27,9 kWh/(m2 a) dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. (rok výpočtu 2010)

PENB- MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE/HODNOCENÍ:  administrativní budova - 59 kWh/(m2 a) / A
                                                                                                výrobní část - 47 kWh/(m2 a) / B