VILA V PŘÍBRAMI S VÝHLEDEM NA BRDY

AUTOŘI:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2020

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  PŘÍBRAM, 513 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  474,2 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  železobetonová a zděná konstrukce tl. 175-240 mm (bloky VAPIS) založená na pěnoskle

POČET OSOB:  neuvedeno

FAKTOR A/V:  0,41

ENERGETICKÝ STANDARD:  nízkoenergetický

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  neuvedeno

FTV SYSTÉM:  5,0 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  neuvedeno

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:  neuvedeno