RODINNÝ DŮM V MILÍNĚ II

AUTOŘI:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel, Ing. arch. Ján Madura

CHRONOLOGIE:  STS 2019

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  PŘÍBRAM, 547 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  obytná  část – 128,0 m2; celkem - 249,2 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce tl. 175 mm (bloky VAPIS) založená na pěnoskle

POČET OSOB:  4

FAKTOR A/V:  0,649

ENERGETICKÝ STANDARD:  pasivní

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,09 kW

FTV SYSTÉM:  3,1 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  13,1 kWh/(m2 a)  dle PHPP 9.3

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:  vsakování dešťové vody přes dešťový záhon, akumulace vody v podzemní nádrži 5 m3; vegetační střecha