RODINNÝ DŮM V MILÍNĚ

AUTOŘI:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2018, DSP+DPS 2019

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  PŘÍBRAM, 552 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  obytná  část – 139,9 m2; celkem - 223,8 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce tl. 175 mm (bloky VAPIS) založená na pěnoskle

POČET OSOB:  4

FAKTOR A/V:  0,68

ENERGETICKÝ STANDARD:  pasivní

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,03 kW

FTV SYSTÉM:  2,4 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  15,2 kWh/(m2 a)  dle PHPP 9.3