RODINNÝ DŮM V JEVANECH

AUTOŘI:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2017

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  PRAHA VÝCHOD, 416 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  obytná  část – 129,5 m2; celkem - 222,7 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce tl. 175 mm (bloky KS-Original) založená na pěnoskle

POČET OSOB:  4

FAKTOR A/V:  0,69

ENERGETICKÝ STANDARD:  pasivní / nulový

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  2,605 kW

FTV SYSTÉM:  3,5 - 12,4 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  14 kWh/(m2 a)  dle PHPP 9.2