DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM V KLUČOVĚ

AUTOŘI:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2017, DUR/DSP 2018, DPS 2018

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Kolín, 234 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  obytná  část – 219,5 m2; celkem - 331,5 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce tl. 175 mm (bloky KS-Original) založená na pěnoskle

POČET BYTOVÝCH JENOTEK / OBYTNÉ PODLAŽÍ:  2 / 1. NP

FAKTOR A/V:  0,90

ENERGETICKÝ STANDARD:  prakticky pasivní / nízkoenergetický I. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,44 kW

FTV SYSTÉM:  3,5 - 9,9 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  16/26 kWh/(m2 a)  dle PHPP 9.2