RODINNÝ DŮM V HOROMĚŘICÍCH

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE:  Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE: STS 2013, DSP 2014, DPS 2014, RES 2016-17

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Praha-západ, 315 m n.m.

POČET OSOB:  4

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  vytápěná část – 137,4 m2; celkem - 226,1 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  kombinace dřevěného lehkého a těžkého skeletu s příhradovými vazníky
                                      založení objektu - betonové pasy s izolovanou betonovou deskou

FAKTOR A/V:  0,66

ENERGETICKÝ STANDARD:  pasivní

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  4,04 kW

FTV SYSTÉM:  Sunova AG, 5,4 kWp 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  18,0 kWh/(m2 a)  dle PHPP 2007

PENB - MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE/HODNOCENÍ:  52 kWh/(m2 a) / A