RODINNÝ DŮM SE STÁJEMI V BUKOVICÍCH U ROHOZCE

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

CHRONOLOGIE: STS 2009, pro projekt a realizaci udělena výhradní licence 2010, RES 2010-11

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Brno-venkov, 475 m n.m.

POČET OSOB:  7

POČET STÁJOVÝCH BOXŮ:  4

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: SO1 - rodinný dům celkem – 323,2 m
                                   SO2 - zahradní domek se sklepy – 78,6 m
                                   SO3 - stáje, chlév a stodola – 329,7 m2  

FAKTOR A/V (SO1):  0,61/0,98 (bytová  jednotka I/bytová jednotka I+II)

ENERGETICKÝ STANDARD (SO1): prakticky pasivní/nízkoenergetický - I. kategorie*
                                                   (bytová  jednotka I/bytová jednotka I+II)

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,1 /4,7 kW (bytová jednotka I/bytová jednotka I+II)

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  13/17 kWh/(m2 a) dle TNI 73 0329