RODINNÝ DŮM V OLEŠNÉ

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jakub Mareš

SPOLUPRÁCE:  Ing. arch. Jan Turina 

CHRONOLOGIE:  STS 2010, DSP 2011, DPS 2011, RES 2011-14

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Rakovník, 351 m n.m.

POČET OSOB:  3

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  vytápěná část - 158,0 m2, celkem – 313,8 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  lehký dřevěný skelet – nosníky „I“ STEICO se zděnými příčkami z recyklovaných cihel založení objektu - monolitické betonových patkách s pilíři a s dutinou pod objektem

FAKTOR A/V:  0,88

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - I. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,74 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  27,0 kWh/(m2 a) dle PHPP 2007

PENB- MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE/HODNOCENÍ: 64 kWh/(m2 a) / B

BLOWER-DOOR TEST:  n50 = 0,45 h-1

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne