RODINNÝ DŮM V SUDOMĚŘICÍCH U BECHYNĚ

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE:  Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Jan Turina

CHRONOLOGIE PROJEKTU: STS 2010, DSP 2011, DPS 2011, RES 2011-12

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Tábor, 439 m n. m.

POČET OSOB:  5

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  vytápěná část/celkem - 156,3 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce (původní zdivo) v kombinaci s lehkým dřevěným skeletem
                                      založení přístavby - základové pasy s oboustrannou tepelnou izolací XPS

FAKTOR A/V:  0,77

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - III. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  7,05 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  54 kWh/(m2 a)  dle vyhl. č. 148/2007 Sb., rok výpočtu 2011 

PENB- MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE / HODNOCENÍ:  68 kWh/(m2 a) / B

BLOWER-DOOR TEST:  n50 = 0,45 h-1

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne