RODINNÝ DŮM V NOVÉ VSI POD PLEŠÍ

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

CHRONOLOGIE:  STS 2001, DSP 2002, DPS 2003, RES 2004-6

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA: Příbram, 454 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  vytápěná část – 117,2 m2; celkem – 179,6 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  lehký dřevěný skelet v kombinaci se zděnými konstrukcemi z cihel VPC
                                      založení objektu - základové pasy s vnější tepelnou izolací tl. 160 mm XPS

FAKTOR A/V:  0,70

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - II. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:   3,8 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  32,4 kWh/m2 dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. (rok výpočtu 2006)

BLOWER-DOOR TEST:  ne

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne

REÁLNÁ SPOTŘEBA ENERGIE:  rok 2008 – elektro komplet VT: 2189 kWh; NT: 3403 kWh
                                               biomasa: dřevo polena/brikety 3,5 m3