RODINNÝ DŮM VE ZDIBECH

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE:  MgA. Ondřej Štědrý

CHRONOLOGIE:  STS 2001, DSP 2001, DPS 2002, RES 2002-3

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA: Praha-východ, 262 m n.m.

POČET OSOB: 4

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: vytápěná část – 105,9 m2; celkem – 156,5 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce z cihel CDm na tl. 240 mm 
                                      založení objektu - základové pasy s vnější tepelnou izolací

FAKTOR A/V:  0,75

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - III. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  9,00 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  48,7 kWh/m2 dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. (rok výpočtu 2006)

BLOWER-DOOR TEST: ne

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ: ne