RODINNÝ DŮM V HOROUŠÁNKÁCH

 

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  arch. Václav Brotánek, akad. arch. Aleš Brotánek

CHRONOLOGIE:  STS 1998, DSP 1999, DPS 2002, RES 2004-09

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA: Praha-východ, 235 m n.m.

POČET OSOB:  3

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: vytápěná část – 127,2 m2, celkem – 178,1 m2

KONSTRUKCE: tenkostěnná zděná konstrukce z CP na tl. 140 mm 
                      založení objektu - základové pasy s vnější tepelnou izolací

FAKTOR A/V:  0,48

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - I. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,41 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  15,7 kWh/m2dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. (rok výpočtu 2006)

BLOWER-DOOR TEST:  ne

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne