RODINNÝ DŮM V LOMNICI

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE:  Jan Huber, DiS.

CHRONOLOGIE:  STS 2007, DSP 2007, DPS 2008, RES 2010-11

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Sokolov, 443 m n.m.

POČET OSOB:  4

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: vytápěná část – 99,1 m2, doprovodná část – 164,7 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  lehký dřevěný skelet – nosníky „I“ STEICO se zděnými příčkami z VPC
                                      založení objektu - monolitické betonové patky s pilíři a s dutinou pod objektem

FAKTOR A/V:  0,77

ENERGETICKÝ STANDARD: prakticky pasivní*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,1 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  20,0 kWh/(m2 a)  dle TNI 73 0329

BLOWER-DOOR TEST:  n50 = 0,21 h-1

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne