OBJEKTY VYBAVENOSTI OBCE – CHRÁST

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUPRÁCE:  Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2011, DUR 2011, DSP 2012

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 504 m n.m.

OBJEKTY/ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
SO1 - nový obecní úřad s knihovnou a s hasičskou zbrojnicí vč. technického zázemí – 587,1 m2
SO2 – hasičská a anténní věž – 17,4 m2
SO3 - přístavba ke stávajícímu objektu OÚ – 114,3 m2
SO4 - skladovací hala - 625 m2
IO1-2 – plochy dopravy, terénních a sadových úprav - 2791 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:

SO1 – kombinace železobetonové a zděné (VPC) konstrukce s dřevěným skeletem a CLT panely
SO2 a SO3 – dřevěná konstrukce se spoji na principu styčných plechů
SO4 – těžký dřevěný skelet s dřevěnými příhradovými vazníky

FAKTOR A/V (SO1): 0,52

ENERGETICKÝ STANDARD (SO1):   pasivní /nízkoenergetický - I. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU (SO1):  20,3 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ (SO1):  51,8 kWh/(m2 a) dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. (rok výpočtu 2012)

PENB - MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE/HODNOCENÍ (SO1):  77,0 kWh/(m2 a) / B