DOMOV MLÁDEŽE – VYSOKÉ MÝTO

AUTOR:  Akad. arch. Aleš Brotánek

SPOLUAUTOR:  MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler  

CHRONOLOGIE:  STS 2004-2005, DSP 2005, DPS 2006, RES 2006–2008*

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Pardubice, 286 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: celkem objekt – 816,3 m2

CHARAKTERISTIKA:

Hlavní myšlenkou rekonstrukce bylo snížení energetické náročnosti oproti současnému stavu na minimum a zbývající malou část z většiny pokrýt z obnovitelných zdrojů.
Opatření: zateplení fasád tl. 240 mm, systému řízeného větrání s rekuperací, výměna oken, osazení velkoplošného solárního systému pro výrobu TV, hl. zdroj tepla na biomasu.

FAKTOR A/V: 0,42

ENERGETICKÝ STANDARD: nízkoenergetický - II. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  50,4 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  30,5 kWh/m2 dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. (rok výpočtu 2006)