Architektonický ateliér - dřevostavby, nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy

Provádíme: dřevostavby, nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy, ekologické materiály, vegetační střechy, sanace budov, energetické poradenství, rodinné domy, firemní sídla

Ateliér Jan Brotánek

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
prewnext

Nezávislý architektonický ateliér, kde se více jak 20 let zabýváme studiem souvislostí samotné architektury a života. Nalezené souvislosti se pak snažíme maximálně zohlednit v navrhování a zpracování projektů. Tím se zařazujeme do dnes se rozvíjejícího trendu multikriteriálního hodnocení budov, komplexně zohledňující sociální, ekologická a ekonomická hlediska.

ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY:

 • individuální přístup (ideový i procesní*), osobitý a funkční design
 • architektonické služby v kontextu ekologie, urbanismus malých sídel
 • návrhy a projekty interiérů a staveb bytových i nebytových, včetně průmyslových a multifunkčních, předprojektové i projektové fáze, inženýring, supervize při realizaci staveb
 • energeticky pasivní i plusové (aktivní) koncepce novostaveb, energetické sanace rekonstruovaných objektů, snižování vzájemného poměru zabudované a provozní energie ve stavbách oproti běžné výstavbě
 • projekty staveb obsahující koncepce - hospodaření s vodou, zejména návrhy vegetačních střech, akumulace dešťových vod, včetně skrytých retencí, systémů s využitím „šedé“ vody; hospodaření s provozní energií; použití ekologicky vhodných materiálů, spočívajících v hodnocení materiálů podle klíčových parametrů > PEI, emise COa SO2; recyklace
 • specializace na moderní dřevostavby
 • využití tradičních i moderních návrhových a proječních metod - od skicování tužkou, přes výrobu tradičních architektonických modelů, až po navrhování v BIM, hodnocení pomocí PHPP atd.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY:

 • nezávislé expertní poradenství pro samostatné i komplexní stavební úkony jako např. zateplování, výměna oken a technických systémů budov a to jak ve fázi záměru, tak i ve fázi přípravy a realizace
 • stavebně-historický průzkum
 • prověřování nemovitostí před koupí (stavby i pozemky), vč. orientačních cenových odhadů
 • poradenství v oboru stavebního práva
 • nezávislé posuzování kvality provádění staveb
 • koncepce snižování objemové aktivity radonu ve stávajících budovách
 • realizace vegetačních střech s hydroizolacemi PVC a EPDM
 • měření vlhkosti a teploty ve stavebních konstrukcích > příčiny vzniku plísní
 • termovizní měření > identifikace tepelných úniků
 • měření průvzdušnosti obálky budov i jednotlivých částí > blower door test

EKOLOGIE ARCHITEKTURY

Zásadním hlediskem v ekologii architektury je uvědomění si, že není rozdíl mezi globálním životem na Zemi a běžným životem v regionech, městech a budovách. Tento fakt, ve všech jeho aspektech, je potřeba systematicky zanášet do struktury souvislostí již od územních plánů, přes návrhy budov, až po jejich realizaci i recyklaci.