RODINNÝ DŮM V SEDLICI "NA BELINĚ"

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

CHRONOLOGIE: STS 2006, DSP 2007, RES 2008 –

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA: Příbram, 595 m n.m

POČET OSOB:  5

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: vytápěná část – 106,0 m2; celkem - 179 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM: lehký dřevěný skelet se zděnými příčkami z VPC
                                     založení objektu - na betonových patkách s pilíři a s dutinou pod objektem

FAKTOR A/V:  0,70

ENERGETICKÝ STANDARD: prakticky pasivní*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  3,8 kW

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ:  14,7 kWh/(m2 a) dle TNI 73 0329

BLOWER-DOOR TEST:  ano

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ano